Vörös, László

Ladislav Vörös, PhD.
Historický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
P. O. Box 198 Klemensova 19
814 99 Bratislava
Slovenská republika
 

Follow me on Academia.edu