Karcol, Marián

FILOZOFICKÁ FAKULTA
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica