Ivančík, Matej

Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Department of General History at the Faculty of Arts, Comenius University