Hamerli, Petra

Pécsi Tudományegyetem
Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
Ifjúság u. 6/d, H-7622 Pécs, Hungary