Tížik, Miroslav

Mgr. Miroslav Tížik, PhD.
Sociologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika