Daugavietis, Jānis

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Department of Theatre, Music and Cinema Art
Institute of Literature, Folklore and Art, University of Latvia

ORCID 0000-0003-1962-203X
SCOPUS Author ID: 55562040100