Kmeť, Norbert

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Ústav politických vied SAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravska cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika