Krivý, Vladimír

PhDr. Vladimír Krivý, CSc.
Sociologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika