Rusnák, Peter

PhDr. Peter Rusnák, PhD. (1976)
Katedra etiky a morálnej filozofie
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity