Haberlandová, Katarína

Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Slovenská republika