Domańska, Ewa

Ewa Domańska je poprednou predstaviteľkou súčasnej teórie histórie a žiačkou prof. J. Topolského. Vyučuje metodológiu histórie a teóriu a históriu historiografie na Historickom inštitúte Univerzity Adama Miczkiewicza v Poznani. Od roku 2002 ako hosťujúca profesorka vedie semináre na Department of Antropology na Stanfordskej univerzite (USA). Zaoberá sa súčasnou angloamerickou teóriou historiografie, traseológiou (teóriou stôp minulosti), porovnávacou teóriou sociálnych a humanitných vied a posthumanistikou. Je členkou redakčných rád viacerých významných vedeckých periodík (Storia della Storiografia, Historyka) a komisií (Program chair International Comission of Theory and History of Historiography).
http://ewadomanska.com/curriculum-vitae/