Sommer, Vítězslav

Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
detašované pracoviště Puškinovo nám. 9
160 00 Praha 6
Česká republika

ORCID ID 0000-0002-5503-9151