Dvorský, Juraj

Mgr. Juraj Dvorský, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zameriava sa na naratológiu, dejiny nemeckej literatúry 20. storočia a umelecký preklad.