Roguľová, Jaroslava

PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Oddelenie novších dejín
Historický ústav SAV
Klemensova 19 Bratislava