Slobodník Martin

Prof. Martin Slobodník, PhD. (1970) – sinológ a tibetológ.
Venuje sa dejinám čínsko-tibetských vzťahov, náboženskej politike v Číne a československo-čínskym vzťahom v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Je autorom dvoch vedeckých monografií (Mao a Buddha: náboženská politika voči tibetskému buddhizmu v Číne, 2007; Politické, náboženské a ekonomické aspekty čínsko-tibetských vzťahov v 14. – 15. storočí, 2011), dvoch odborných publikácií (Tibet – krajina, dejiny, ľudia, kultúra, 1996; Labrang – svet tibetského kláštora, 2013). Doma i v zahraničí publikoval niekoľko desiatok štúdií. Prekladá z čínštiny (Vábení Kailásu. Moderní povídky z Tibetu, 2006; s ďalšími prekladateľmi) a z tibetčiny (Hlasy Lhasy: básne 6. dalajlamu, 2003; s V. Prokešovou).