Sičáková-Beblavá, Emília

Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. je programovou riaditeľkou Transparency International Slovensko a zároveň pôsobí na Ústave verejnej politiky a ekonómie FSEV UK v Bratislave. Medzi jej výskumné témy patria korupcia, politicko-administratívne vzťahy, verejné obstarávanie a verejný sektor. Je spoluautorkou monografických prác E. Sičáková-Beblavá – M. Beblavý: Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie o spôsobe zabezpečovania služieb vo veľkých slovenských mestách. Praha 2007; E. Sičáková-Beblavá – M. Beblavý: Záujmy, ich presadzovanie a korupcia vo verejnej politike. Bratislava 2010 a autorkou viacerých odborných štúdií.