Szalay, Peter

Mgr. Peter Szalay, PhD.
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 03 Bratislava 45
Slovenská republika