Poriezová, Miriam

Mgr. Miriam Poriezová, PhD.
knihovník v kabinete retrospektívnej bibliografie,
Univerzitná knižnica v Bratislave