Nádaskay, Viliam

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovakia

ORCID ID.: 0000-0003-4087-5824