Sikorski, Dariusz Andrzej

Dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski
Inštitút histórie
Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani.