Huba, Mikuláš

Geografický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika