Šuška, Pavel

Mgr. Pavel Šuška, PhD
Geografický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 73 Bratislava
Slovenská republika