Schvarc, Michal

PhDr. Michal Schvarc, PhD.
Oddelenie novších dejín
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Klemensova 19, Bratislava