Segľová, Lucia

Mgr. Lucia Segľová, PhD.
Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove / The Institute of Romany Studies University of Prešov, Slovakia
a/and
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, Slovenské národné múzeum v Martine / Museum of Roma Culture in Slovakia, Slovak National Museum in Martin, Slovakia