Vrzgulová, Monika

PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika