K rekonštrukcii mentálnych máp slovenského národotvorného myslenia

Abstract: 

MARTINKOVIČ, Marcel (ed.). Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity – Towarzystwo Słowaków w Pol-sce, 2011, 342 s. ISBN 978-83-7490-430-8

How to Cite: 

Rusnák, Peter. K rekonštrukcii mentálnych máp slovenského národotvorného myslenia. In Forum Historiae, 2013, Vol. 7, No. 2, pp. 121-125. ISSN 1337-6861