E-knihy

''Blaho vlasti - zákon najvyšší!''...
Hruboň, Anton
''ZA SLOVENSKÝ ŠTÁT, ZA NOVÚ EURÓPU!''...
Hruboň, Anton
(Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu : prípad...
Marušiak, Juraj - Halász, Ivan
(Ne)nájdená bezpečnosť. Československo, Nemecko a úpravy...
Feriancová, Alena
A tudós könyvmoly, a bakonyi vadkan és a maláriás vasutas....
Matus, László
Acta Historica Neosoliensia 8/2005 - 19/2016
Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách
Roguľová, Jaroslava - Hertel, Maroš
Ako skúmať národ. Deväť štúdií o etnicite a nacionalizme
Findor, Andrej - Dráľ, Peter
Analytická historiografia versus národné dejiny
Vörös, László
Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie. Sondy do života a...
Hollý, Karol
Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv
Budilová, Lenka
Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie
Budilová, Lenka
Básnik a mesto : Viedenské roky Jána Kollára
Ivantyšynová, Tatiana
Bigbít nebo turbofolk - Představy migrantů z bývalé...
Daniel, Ondřej
Česko-slovenská historická ročenka
Československá zahraničná politika 1945 - 1992
Petruf, Pavol
Cestovanie a turizmus v zrkadle času
Chorvát, Ivan
Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej...
Liška, Anton
Chronológia starších slovenských dejín
Lukačka, Ján
Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku
Maliniak, Pavol
Családi konfliktusok egy dél-alföldi mezőváros evangélikus...
Demmel, József
Der schwarze Sabbat
Tancer, Jozef
Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote...
Sabol, Miroslav
Erazmus Rotterdamský a jeho svet
Nagy, Imrich
European Colonialism: History and Consequences
Poláčková, Zuzana - Van Duin, Pieter C.
Európska poradná komisia a diplomacia USA v rokoch 1943 -...
Manák, Marián
Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí
Kowalská, Eva
Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej...
Liška, Anton
Generál Golian a jeho doba Materiály z odborného seminára k...
Tóth, Dezider
Great Power Policies Towards Central Europe 1914–1945
Piahanau, Aliaksandr
História a relativizmus. Ako prekonať relativistický výklad...
Zeleňák, Eugen
Historická penologie
Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (...
Vasiľová, Darina - Liška, Anton
Historik v prúde času
Alberty, Július
Historiography in Motion. Slovak Contributions to the 21st...
Holec, Roman - Kožiak, Rastislav
Idea československého štátu na Slovensku 1918 - 1939....
Šuchová, Xénia
Jób megpróbáltatásai - egy evangélikus gyülekezet...
Matus, László
Kapitolami najnovších slovenských dejín. K sedemdesiatym...
Pešek, Ján
Kapitoly z najstarších českých dejín 531 - 1004
Steinhübel, Ján
Kapitula pri Dóme sv. Martina - intelektuálne centrum...
Hlavačková, Miriam
Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej...
Syrný, Marek
Komunisti a povstania. Ritualizácia pripomínania si...
Kšiňan, Michal
Konštruktivizmus a pluralita v histórii
Zeleňák, Eugen
KOR/RIDOR. Slovensko—maďarský historický časopis
Kto žije za ostnatým drôtom? Oficiálna zahraničnopolitická...
Zavacká, Marína
Lexikón stredovekých miest na Slovensku
Štefánik Martin - Lukačka, Ján
Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?
Šuchová, Xénia
Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov
Macho, Peter - Kodajová, Daniela
Ma bisteren! Nové poznatky o holokauste Rómov na Slovensku
Kumanová, Zuzana - Mann, Arne B.
Malé velké dějiny. Mikrohistorická variabilita dějin 20....
Kořínková, Veronika
Mao a Buddha: náboženská politika voči tibetskému budhizmu...
Slobodník Martin
Mestečká na území Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej...
Tandlich, Tomáš
Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach
Macho, Peter
Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919....
Tišliar, Pavol
Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger...
Šedivý, Juraj
Museion. Zborník kremnického múzea
Haas Kianička, Daniel
Na zlome času / Im Wandel der Zeit
Gáborová, Margita
Na zlome času II / Im Wandel der Zeit II
Gáborová, Margita
Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch...
Hudek, Adam
Najstaršie rody na Slovensku
Štulrajterová, Katarína
Nepriateľská osoba Filozóf
Vrátny, Štefan
November 89. Medzník vo vývoji slovenskej spoločnosti a...
Žatkuliak, Jozef
Občan, spoločnosť, národ v pohybe slovenských dejín
Zemko, Milan
Od autonómie k vzniku Slovenského štátu
Bystrický, Valerián
Od osmičky k osmičke. Premeny slovenskej spoločnosti v...
Roguľová, Jaroslava
Od Uhorského kráľovstva k Československej republike....
Overcoming the Old Borders. Beyond the Paradigm of Slovak...
Hudek, Adam
Patrimony, culture and hospitality. Benedictine monasteries...
Gronowski, Michał Tomasz
Peniaze a ich miesto v dejinách spoločnosti
Šustek, Zbyšek
Piae Fundationes. Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj...
Kušniráková, Ingrid
Pod heslom integrity : Slovenská otázka v politike Maďarska...
Michela, Miroslav
Pod zástavou cisára a kráľa
Dangl, Vojtech
Pracovali v Tretej ríši
Schvarc, Michal - Hallon, Ľudovít
Príliš skoré predjarie: Slovenskí študenti v roku 1956
Marušiak, Juraj
Prírodovedné a lekárske spolky na území Slovenska (1850-...
Pekařová, Katarína
Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 -...
Šmigeľ, Michal
Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej...
Žatkuliak, Jozef
Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Západu a OSN
Michálek, Slavomír
Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska
Londák, Miroslav
Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku
Sikora, Stanislav
Rok 1968 na Slovensku a v Československu. Chronológia...
Bystrický, Valerián
Rok 1968. Eto vaše delo
Londák, Miroslav
Rok 1968. Novinári na Slovensku
Londáková, Elena
Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945 - 1948
Sokolovič Peter
Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho...
Jakoubek, Marek - Hirt, Tomáš
Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva
Michela, Miroslav - Vörös, László
Ružomberský historický zborník
Zmátlo, Peter
Semiotics of Politics: Dialogicality of Parliamentary Talk
Turunen, Jaakko
Slovenská literatúra a moc v druhej polovici päťdesiatych...
Marušiak, Juraj
Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti
Bútora, Martin - Hunčík, Péter
Slovensko a svet v 20. storočí. Kapitoly k 70. narodeninám...
Ferenčuhová, Bohumila
Slovensko na ceste k demokracii
Krajčovičová, Natália
Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938-1945
Hetényi, Martin
Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí
Kováč, Dušan
Španielsko a stredná Európa. Minulosť a prítomnosť...
Száraz, Peter
Spoločnosť - politika - historiografia. Pokrivené (?)...
Kamenec, Ivan
Sťahovanie národov (454 - 568). Ostrogóti, Gepidi,...
Bystrický, Peter
Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění...
Roubal, Petr
Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie
Lukačka, Ján - Štefánik Martin
Studia Bibliographica Posoniensia
Poriezová, Miriam
Studia Historica Nitriensia
Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho
Glejtek, Miroslav
Susedstvo v čase prelomových zmien. Vybrané aspekty...
Andráš, Matej - Segeš, Dušan
Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Zv. II
Kožiak, Rastislav - Nemeš, Jaroslav
The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic,...
Szeghyová, Blanka
Thurzovci a ich historický význam
Lengyelová, Tünde
Tradícia a dejiny. Vybrané otázky zo slovensko-maďarských a...
Čierna-Lantayová, Dagmar
Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna...
Šoltés, Peter
Trianon labirintusaiban
Michela, Miroslav
Trnava v rokoch 1938 – 1948. Štúdie a dokumenty
Sokolovič Peter
Turek na obzore (Z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom)
Maliniak, Pavol - Nagy, Imrich
Túžby, projekty a realita. Slovensko v medzivojnovom období
Bartlová, Alena
Tvár ako sociálny nástroj. Pocta Dilbar Alijevovej
Kusá, Zuzana
Úvod do kritickej filozofie histórie I. Vybraní autori od...
Zeleňák, Eugen
Václav Chaloupecký a generace roku 1914: otazníky české a...
Ducháček, Milan - Bílková, Jitka
Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie -...
Syrný, Marek
Veda a slovenské národné hnutie. Snahy o organizovanie a...
Hollý, Karol
Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 - 1948. (...
Hallon, Ľudovít - Sabol, Miroslav
Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí
Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie
Hirt, Tomáš

Stránky