Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho

Vydavateľ: 
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť
Miesto vydania: 
Martin
Rok vydania: 
2011
ISBN: 
978-80-970196-5-5
Typ e-knihy: 
Monografia

Tento príspevok však nie je venovaný len heraldikom, ale i širokej verejnosti. Mnohí pamätníci budú poznať nejednu z kňazských osobností, ktorej exlibris sa v tejto práci nachádza. A možno budú prekvapení, kto všetko používal a používa erb. V neposlednom rade je práca určená i samotným kňazom. Práve na nich vo veľkej miere záleží, či budú používať heraldicky hodnotné erby, alebo sa uspokoja s nie práve esteticky pôsobiacimi pečiatkami a „obrázkami" s funkciou erbu. Jedným z impulzov na spracovanie tohto príspevku bola práve snaha poukázať na heraldicky akceptovateľný spôsob tvorby erbov u kňazov všetkých stupňov cirkevnej hierarchie a cirkevných inštitúcií. Neutešená situácia v cirkevnej heraldike je často spôsobená ľahostajnosťou a nezáujmom kompetentných predstaviteľov všetkých stupňov cirkevnej hierarchie a cirkevných inštitúcií používať heraldicky korektný erb. V zmysle príslovia „dobré príklady priťahujú" práca poukazuje na tie artefakty, ktoré môžu pôsobiť ako vzory v najlepšom zmysle slova. Možno dúfať, že i tieto príklady ponúknu nové pozitívne impulzy a inšpirácie pre budúcich tvorcov i majiteľov erbov.