Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov

Vydavateľ: 
VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2015
ISBN: 
978-80-224-1454-8
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia