Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Západu a OSN

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV v spolupráci s Ústavom pro studium totalitních režimů vo vydavateľstve Prodama
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2008
Typ e-knihy: 
Monografia