Občan, spoločnosť, národ v pohybe slovenských dejín

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV v Prodama s.r.o.
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2010
ISBN: 
978-80-89396-05-4
Typ e-knihy: 
Monografia

Milan Zemko v knihe skúma predovšetkým politické dejiny Slovenska, slovenskej spoločnosti a národa v prvej polovici 20. storočia. Tejto historickej problematike venuje dlhodobú výskumnú pozornosť v presvedčení, že práve toto obdobie a osobitne roky prvej Československej republiky znamenali zásadný, dovtedy nepoznaný zvrat v živote Slovákov a Slovenska. V tom čase Slováci zavŕšili svoje formovanie do moderného svojbytného európskeho národa, aj keď niektorí príslušníci susedných národov, ba dokonca aj niektorí Slováci to nechceli vziať na vedomie.
Samozrejme, obdobie v medzivojnovom Československu malo svoje historické predpoklady a východiská, ako aj svoje dôsledky v nastúpených nových cestách. Z nich sa jedna, celkom nová, na ktorú sme vykročili roku 1939, ukázala ako slepá ulička, končiaca po šiestich rokoch v ničote, a tá druhá, vlastne staronová od roku 1945, vydržala so všetkými politickými, spoločenskými aj čisto ľudskými peripetiami takmer polstoročie, aby na veľkej križovatke našich aj východoeurópskych dejín na začiatku posledného desaťročia 20. storočia vykročila na vskutku novú cestu samostatnej demokratickej Slovenskej republiky.