Chronológia starších slovenských dejín

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV a PRODAMA
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2008
ISBN: 
ISBN 978-80-969782-8-1
Typ e-knihy: 
Chronológia