Najstaršie rody na Slovensku

Vydavateľ: 
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej
Miesto vydania: 
Martin
Rok vydania: 
1994
ISBN: 
80-967103-0-3
Typ e-knihy: 
Zborník