Generál Golian a jeho doba Materiály z odborného seminára k 100. výročiu narodenia Jána Goliana.

Vydavateľ: 
Múzeum SNP
Miesto vydania: 
Banská Bystrica
Rok vydania: 
2006
ISBN: 
978-80-970072-4-9
Typ e-knihy: 
Zborník