Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku

Vydavateľ: 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
Miesto vydania: 
Banská Bystrica
Rok vydania: 
2009
ISBN: 
978-80-8083-914-7
Typ e-knihy: 
Monografia