Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách

Vydavateľ: 
VEDA
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2016
ISBN: 
978-80-224-1503-3
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia

Kolektívna monografia vydaná pri príležitosti životného jubilea slovenského historika Valeriána Bystrického.