O časopise

Open Acces Gold

Forum Historiae. Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy
ISSN 1337-6861

Vydavateľ: Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Periodicita: dvakrát ročne
E-mail: forumhistoriae@gmail.com
Adresa: Forum Historiae, Historický ústav SAV, P.O.Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

Licencia Creative Commons

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

 

Časopis je indexovaný v:

Redakcia a redakčné rady časopisu Forum Historiae
Etické štandardy časopisu
Pokyny pre autorov
Výzvy na podávanie príspevkov