Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919. Príspevok k populačným dejinám Slovenska

Vydavateľ: 
Statis
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2007
ISBN: 
978-80-85659-46-7
Typ e-knihy: 
Monografia