Komunisti a povstania. Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe 1945 - 1960

Vydavateľ: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce
Miesto vydania: 
Kraków
Rok vydania: 
2012
ISBN: 
978-83-7490-508-4
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia