Studia Bibliographica Posoniensia

Vydavateľ: 
Univerzitná knižnica v Bratislave
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2006
ISBN: 
978−80−89303−30−4
Typ e-knihy: 
Ročenka