Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV v Prodama s.r.o.
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2011
ISBN: 
978-80-89396-13-9
Typ e-knihy: 
Monografia

Milan Rastislav Štefánik patrí k najvýznamnejším postavám moderných slovenských dejín. Publikácia si nevšíma život a dielo M. R. Štefánika, jeho osudy, úspechy, životné
lásky a priateľstvá, ba dokonca neopisuje ani jeho účasť na bojiskách svetovej vojny, na formovaní československých légií alebo na vzniku Československej republiky. Ako bádateľa a autora ma vlastne Štefánik začína intenzívne zaujímať až po jeho smrti: je to kniha o tzv. druhom živote historickej osobnosti. Publikácia sa venuje Štefánikovej pamiatke a Štefánikovmu posmrtnému kultu v slovenskej spoločnosti, resp. obrazu/obrazom Štefánika v historickej pamäti Slovákov. Z tohto hľadiska je logické, že nevypovedá o samotnej osobe Štefánika, ale skôr o spoločnosti, o jednotlivcoch, skupinách a vrstvách obyvateľstva, ktoré si Štefánika osvojovali, stotožňovali sa s ním, alebo ho naopak, odmietali. A samozrejme aj o politikoch, ktorí so symbolom Štefánika „pracovali“ a využívali ho pre svoje potreby.