Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí

Vydavateľ: 
VEDA
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2001
ISBN: 
80-224-0704-6
Typ e-knihy: 
Monografia