Hruboň, Anton

Katedra európskych kultúrnych štúdií, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici