Halász, Ivan

Dr. Ivan Halász, PhD. (Levice, 1971), historik, právnik a slavista. Vyštudoval Univerzitu Eötvösa Lóránda v Budapešti a Katolícku univerzitu Pétera Pázmánya v Pilíšskej Čabe, kde potom aj dlhé roky pôsobil. V súčasnosti prednáša na Fakulte verejnej správy Korvínovej univerzity v Budapešti a pôsobí ako vedecký pracovník Ústavu právnych vied Maďarskej akadémie vied a Ústavu štátu a práva Akadémie vied Českej republiky. Je zakladajúcim členom Stredoeurópskej výskumnej skupiny sv. Vojtecha v Ostrihome. Predmetom jeho vedeckého záujmu je výskum národnej identity v 19. storočí, problematika migrácie, menšinovej legislatívy a ústavného práva štátov strednej a východnej Európy.