Od Uhorského kráľovstva k Československej republike. Dokumenty z fondov slovenských regionálnych archívov k udalostiam v rokoch 1918 – 1919

Vydavateľ: 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2018
ISBN: 
978-80-973256-0-2
Typ e-knihy: 
Dokumenty

Edícia archívnych dokumentov k vzniku Československej republiky je výsledkom spolupráce dvoch štátnych archívov v Bratislave a v Košiciach spolu s ich pracoviskami a Petrom Chorvátom z Vojenského historického ústavu v Bratislave. Naším cieľom bolo publikovať archívne dokumenty nachádzajúce sa v týchto archívoch, ktoré podľa spoločnej mienky najlepším spôsobom vypovedajú o vzniku Československej republiky a o jej prvom roku fungovania.
Z hľadiska územia, ktoré patrí do pôsobnosti oboch štátnych archívov, sme sa sústredili na výber archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti predovšetkým bývalých župných úradov sídliacich v Bratislave a v Košiciach. Metodológia evidencie archívnych fondov v 50. rokoch 20. storočia vnímala pôsobenie županov vymenovaných československou vládnou mocou ako pokračovanie župného zriadenia a preto sú archívne dokumenty vzniknuté z činnosti ich úradov zaradené do fondov pôvodných žúp. Tvoria však samostatné fondové oddelenie – Župný úrad za I. ČSR 1919 – 1922. Keďže sa v Štátnom archíve v Košiciach zachoval iba zlomok z fondu Abovsko-turnianskej župy z čias Československej republiky, doplnili sme chýbajúce dokumenty týkajúce sa poprevratových Košíc a východného Slovenska z fondu Košická župa 1923 – 1928 a z fondov Archívu mesta Košice. Láskavé poskytnutie archívnych dokumentov Archívom mesta Košice umožnilo zaradiť do edície všetky relevantné dokumenty týkajúce sa Košíc.