Overcoming the Old Borders. Beyond the Paradigm of Slovak National History

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV v Prodama
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2013
ISBN: 
978-80-89396-26-9
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia