Thurzovci a ich historický význam

Vydavateľ: 
Pro Historia a Historický ústav SAV
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2012
ISBN: 
ISBN 978-80-89396-19-1
Typ e-knihy: 
Zborník

Historické ústavy Slovenskej a Maďarskej akadémie vied spoločne usporiadali v októbri 2009 medzinárodnú konferenciu v Seredi s názvom Thurzovci a ich historický význam. Podnetom bolo 400. výročie zvolenia Juraja Thurza za palatína Uhorského kráľovstva. Organizátori cieľavedome zostavili program tak, aby poukázal na medzinárodnosť potenciálu aristokratického rodu, ktorý môžeme z viacerých hľadísk považovať za výnimočný. Rod, ktorý prežil len štyri generácie medzi aristokraciou, za týchto sto rokov dal Uhorsku dvoch palatínov (Juraja a Stanislava III.) a jedného kráľovského miestodržiteľa (Alexeja I.), na čo je len veľmi málo príkladov medzi ranonovovekými aristokratickými rodmi – či už starými, alebo novými. Túto mnohostrannosť a výnimočnosť odbornej – ale i laickej – verejnosti po prvýkrát systematicky predstavuje práve táto publikácia.