Trnava v rokoch 1938 – 1948. Štúdie a dokumenty

Vydavateľ: 
v spolupráci s Maticou slovenskou vlastným nákladom
Miesto vydania: 
Turany
Rok vydania: 
2021
ISBN: 
978-80-570-2986-1
Typ e-knihy: 
Monografia