Liška, Anton

Prešovská univerzita v Prešove PU
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
Katedra historických vied

Kontakt: