Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku

Vydavateľ: 
Pro Historia, o.z., v spolupráci s Historickým ústavom SAV
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2008
Typ e-knihy: 
Monografia